Search
Add Listing
  • You have no bookmark.

Your Wishlist : 0 listings

Sign In

Our Contacts

Liên hệ

Link Việt Nhật

Link Việt Nhật đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, là một cổng thông tin điện tử hỗ trợ sự mở rộng doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam cũng như Việt Nam đến Nhật Bản. Link Việt Nhật có thể cung cấp cho quí công ty những thông tin về công ty đối tác trong các lĩnh vực như bất động sản, thiết kế nội thất, dịch vụ và các ngành công nghiệp khác. Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin của các công ty thành viên bao gồm lĩnh vực kinh doanh, mô tả sản phẩm, địa chỉ, thông tin liên hệ…

0
Close

Your cart